naši autoři
Jaroslav Čech

Životopis

Jmenuji se Jaroslav Čech, jsem spisovatel. Celá léta jsem se věnoval poezii. Psal jsem poezii doslova každou volnou chvilku, ale byla to poezie negativistická a touto negativistickou poezií se odvíjela i má realita a pocity. Ve svém životě jsem se zabýval a stále se zabývám vědomou tvorbou svého života. Od svých patnácti let jsem trpěl pocity nicotnosti. Připadal jsem si jako bytost, která nemá místo. Nemá svou cestu. Tento pocit ve mně vyvolal touhu někam patřit, v něco věřit. Ne vždy to bylo pro společnost přijatelné. Patřil jsem dokonce k hnutí skinhead, ani pořádně jsem nevěřil všem těm věcem, ale chtěl jsem někam patřit, ale neměl jsem pocit sounáležitosti, neměl jsem pocit naplněnosti. Pouze jsem hledal svůj správný směr. Poté jsem přešel k opačným stoupencům a opět mě naplnil pocit, že tam nemám co dělat. Začal jsem studovat své vlastní myšlení a potom myšlení druhých lidí. A tímto jsem poznal moc sugesce a podsouvání myšlenek. Moc ovlivňování slovem a gestem. Čerpal jsem z psychologie poznatky a aplikoval je u druhých lidí. Dokonce jsem na střední škole psal pro spolužáky psychologické rozbory jejich vlastních charakterů. Dávalo mi to jistý pocit nadřazenosti. Čím více jsem se zabýval psychologií a jejím kouzlem, tím více jsem začal chápat souvislosti. Tam začala má etapa filozofie. Zkoumal jsem veškeré dostupné materiály. Potom mi došlo, že mohu svým slovem pomoci i druhým, za pomoci psychologie a mé víry. Začal jsem tedy stimulovat druhé k lepšímu životu. Egoistické myšlenky vystřídaly myšlenky na lásku a krásu. Pochopil jsem, že jsme všichni do jednoho součástí celku. Přestal jsem dělat rozdíly a soustředil svou energii na pomoc druhým. Touto cestou a tímto pochopením jsem se dostal na určitou rovinu chápání a přemýšlení. Napsal jsem knihu, ve které tyto pocity a můj postřeh popisuji a předkládám druhým. Věřím, že má myšlenka je na správné cestě. Věřím, že čím více lidí začne chápat svou vnitřní sílu a používat ji ke své pomoci a pomoci druhým, tak se z nás stane společnost plná radosti a štěstí. Když se ohlížím za svým minulým životem plným hloupostí a falešných předsudků o sobě samém a o druhých, tak jsem vděčný za každou minutu, kdy mohu někomu říci hezké slovo. Můj život se stal naplněným a má smysl, stejně tak jako ten Váš. Nezáleží na tom, co bylo. To bylo, ale není. Podstatné je to, co chceme pro svou budoucnost. Ze smutku se stala radost. Ze strachu odvaha. Nyní se nadále věnuji literatuře, zkoumám, kam směřují myšlenky a snažím se podchytit tu pravou podstatu. Jmenuji se Jaroslav Čech a jsem spisovatel.
Seznam knih autora:
beletrie
zpět na seznam autorů
navštivte náš nový e-shop
© 2011 - 2015 BAREK Publishing s.r.o. | Tvorba webu Seokvalitně