naši autoři
Tomáš Keltner

Tomáš Keltner je současný spisovatel, konzultant v oblasti osobního rozvoje a zakladatel nakladatelství KELTNER Publishing, s. r. o. Narodil se 9. 9. 1976, žije v Praze v České republice.

Ve svém životě se zabýval neobyčejně zajímavými obory. Vystudoval programování a architekturu počítačových systémů, studoval také tradiční korejské umění rytířů Hwarang. Pro své mimořádné schopnosti byl osloven tajnými službami. Absolvoval školu pro zpravodajské důstojníky, speciální školu ministerstva vnitra pro osobní ochránce Policie ČR a mnoho dalších kurzů pro zvláštní složky Policie ČR a pro speciální jednotky Armády ČR.

Po několika letech strávených u tajných služeb přestoupil k ochranné službě Policie ČR, kde byl součástí ochranných týmů pro zahraniční VIP delegace a pro ochranu svědků. Později působil jako osobní ochránce – bodyguard pro členy české vlády.

Své působení u ozbrojených sil zakončil jako příslušník elitního útvaru speciálních operací vojenské policie (SOG) na pozici osobního ochránce s nasazením ve válečných zónách mimo území ČR; v této elitní jednotce působil současně jako koordinátor instruktorů speciální přípravy pro taktiku přepravy chráněných osob v krizových situacích. Vzhledem ke svému nasazení byl prověřen NBÚ na jeden z nejvyšších stupňů utajení "T" – TAJNÉ a je také držitelem mezinárodního certifikátu NATO SECRET.

Během své praxe se tak setkal s utajovanými skutečnostmi, které změnily způsob jeho uvažování o tomto světě, o symbolech moci a o lidech, kteří ji představují. Účastnil se zajímavých experimentů s lidskou psychikou. Procházel krizové situace a měl tak možnost tváří v tvář smrti uvažovat o smyslu bytí každého jednotlivce i lidstva jako celku.

Jeho zkušenosti přinášejí unikátní způsob řešení problémů, stejně jako naprosto šokující odhalení sil, které působí v této realitě. Jeho knihy zobrazují cestu plnou paranormálních jevů a představují konkrétní metody vedoucí k vnitřnímu osvobození.

Při psaní knih vychází výhradně ze svých vlastních zkušeností a hledá k nim paralely v učení východních mistrů i kanonických a apokryfních novozákonních textů. Snoubí tak moudrost lidstva napříč časem i prostorem.

Jeho schopnost odpovědět na řadu duchovních otázek pramení z jeho zkušeností v extrémních situacích a z vlastních niterných prožitků. Sám prošel procesem, který ve svých knihách nazývá transformací vědomí.

V současné době se věnuje psaní dalších knih...

web: http://www.transformace-vedomi.cz
Seznam knih autora:
duchovní literatura knihy pro děti
zpět na seznam autorů
navštivte náš nový e-shop
© 2011 - 2015 BAREK Publishing s.r.o. | Tvorba webu Seokvalitně